Nya lägre avgifter med FMI:s kortinlösenavtal

September 2018

Som medlem i FMI kan du via vår samarbetspartner få ännu lägre kortinlösenavgifter och därmed spara pengar. I slutet av september fick alla medlemmar information om ett nytt erbjudande som ger dig som medlem möjlighet att få lägre kortinlösenavgifter. Med FMI:s kortavtal behöver du inte byta bank, kassa- eller betalterminaler och du betalar inga dolda avgifter eller ingår avtal om långa bindningstider, du väljer själv. Det finns mycket att tjäna på ett byte! Via våra samarbetspartners kan du även skaffa smidig e-handelskassa, betalterminaler och kassasystem.

På FMI:s juridiska rådgivning har det varit en hel del frågor kring noppor i möbelklädslar och hur dessa reklamationer ska bedömas. Noppor, så kallad pilling, i möbelklädslar förekommer mer eller mindre omfattning i all textil och uppstår när fibrerna i tyget utsätts för nötning. Överskottsfibrer frigörs från väven och det bildas små bollar av fibrer. Förekomsten av noppor är ofta kopplat till pris och kvalité. Eftersom många reklamationer rör noppor i soffklädslar där slitaget är som mest märkbart så är det en god idé att informera kunderna om tygets s.k. pillingvärde, vilket kan tjäna som vägledning för hur bra tygklädseln står emot nötning. Ju högre pillingvärde desto mindre risk för noppor. I reklamationsärendena bifogas ofta bilder på noppbildningen men för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt kan det även behöva ske en besiktning av möbelklädseln. Mängden noppor, den tid som kunden haft möbeln samt om kunden följt skötselråden ligger initialt till grund för bedömningen av reklamationen. Även stoppningen kan vara av intresse för helhetsbedömningen. Eftersom noppor i soffklädslar är ett ständigt återkommande problem är min rekommendation att butikerna tjänar mycket på att informera kunderna om möbelklädselns egenskaper så att kvalitén motsvarar kundens befogade förväntningar.

I höst erbjuder FMI två branschutbildningar, ”Introduktion till arbetsrätten för butikschefer, arbetsgivare och personer med arbetsgivaransvar” respektive ”Reklamationsutbildning för butiker”.

Glöm inte att nominera dina kandidater till Årets Möbelhandlare, Årets Färgfackhandlare och Årets Möbelleverantör. Prisutdelningarna sker på möbelmässan, Stockholm Furniture & Light Fair 2019.

MARIE-LOUISE SIGEMALM

VD, Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör (FMI)