Reklamationsutbildning

I denna utbildning går vi igenom centrala delar i konsumentköplagen som är viktiga att känna till och få kunskap i. Du får lära dig att bedöma och hantera reklamationer, reklamationsfrister, frågor kring handpenning och avbeställning samt lagstadgade rättigheter och skyldigheter och hur du ska bemöta kraven från konsumenter. I utbildningen går vi också igenom vad du ska uppmärksamma i en anmälan i Allmänna reklamationsnämnden och vad du behöver tänka på om du ska svara på en anmälan. Intressanta ärenden från ARN tas upp under utbildningen och en gruppövning genomförs.

Utbildningen leder till att du får ökade kunskaper i konsumentköplagens regelverk. Du blir säkrare på att bedöma reklamationer, rättigheter och skyldigheter vid krav från konsumenter. Du kommer att kunna avgöra reklamationsärenden på kortare tid och ge kunderna svar snabbare med ett professionellt bemötande samt underlätta för dig i kontakterna med leverantörer.

Utbildningen riktar sig till butikschefer, reklamationsansvariga, butikspersonal samt ägare och övriga personer som bedriver butikshandel.

 

Kurstillfällen:

31 januari 2019, kl. 13.00 – 16.30, Stockholm, sista anmälningsdag 7 januari 2019.

23 maj 2019, kl. 13.00 – 16.30, Göteborg, sista anmälningsdag 22 april 2019.

Kursavgift: 2 100 kr + moms.

Fika och lättare lunch ingår samt åhörarmaterial.