Introduktion till arbetsrätten för butikschefer, arbetsgivare, m.fl.

I denna utbildning får du följa förloppet i en anställning, från rekrytering, pågående anställning till att anställningen avslutas. Vi går igenom vad som är typiskt för arbetsrätten, skyddslagstiftning, tvingande och dispositiv lag, lag och kollektivavtal. Hur anställningsavtal skall ingås, vad anställningsavtalet skall innehålla, varifrån anställningsavtalet får sitt innehåll, olika anställningsformer, rättigheter och skyldigheter under pågående anställning, uppsägningar och avskedande samt andra sätt att avsluta anställningar på.

Kursen är i seminarieform och kursledaren kommer att levandegöra arbetsrätten genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall. Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och kollektivavtal, tvingande och dispositiv lag, sanktioner, preskription samt vanliga arbetsrättsliga lagar.

Efter genomgången kurs är målsättningen att kursdeltagarna i sin yrkesutövning skall kunna identifiera risker i tillräckligt hög grad för att undvika tvister, tillförsäkra goda relationer med sina anställda samt för att undvika ekonomiska förluster.

Föreläsare, Patrik Fallberg, advokat

Föreläsare: Patrik Fallberg, advokat

Kurstillfälle:

 

10 januari 2019, kl. 10.00 – 17.00, Stockholm, sista anmälningsdag den 28 december 2018.

Kursavgift FMI medlem: 3 290 kr + moms per person

Övriga: 5 390 kr + moms per person

Fika f.m och e.m samt lunch och åhörarmaterial (ppw) ingår.