Miljövänliga färgens framtid

Flera miljövänliga alternativ till plastfärgen finns. Nu måste bara försäljningen komma igång.

Lady Minerals 20047 från Jotun

Trots att det numera finns många miljövänliga alternativ av färger ligger den konventionella färgbranschen inte i framkant med att sälja den – än.

– Rent generellt lever de stora aktörerna i färgfackbranschen kvar i plastfärger, säger Cathrine Bülow som driver nätguiden Ekobyggportalen.

Den mest använda färgen idag är vattenburen plastfärg, latex/akrylatfärg, ibland felaktigt kallad ”vattenbaserad färg”. Färgen är baserad på plast men är vattenlöslig. Eftersom plastfärgerna är av fossil olja och innehåller många miljö- och hälsoskadliga tillsatser är de inte ett bra miljöval, menar Cathrine Bülow.

De senaste åren har färgproducenterna dock försökt miljöanpassa plastfärgerna mer.

– Vissa färgproducenter har lyckats få ner antalet tillsatser i sina färger för att försöka skapa en produkt som är mer skonsam mot miljön och vår hälsa. Samtidigt har det visat sig att även de miljömärkta färgerna faktiskt emitterar ganska mycket, det vill säga släpper ifrån sig skadliga ämnen till rumsluften. Framförallt har konserveringsmedel varit i fokus där en del yrkesmålare har utvecklat allergier, säger Cathrine Bülow som hänvisar till en test gjord av Testfakta som visade att de miljömärkta plastfärgerna släppte ifrån sig lika mycket skadliga ämnen som de omärkta.

Men det finns en del aktörer som har lyckats få ner de luftburna ämnena markant.

– Vissa har kommit ner i låga nivåer för att vara en konventionell färg, exempelvis Jotun Lady, säger Cathrine Bülow.

En riktigt bra miljöfärg är inte en plastfärg utan det man kallar för naturligt baserad färg, som varken innehåller miljö- eller hälsoskadliga ämnen.

– Det finns många miljövänliga färger som inte är plastfärger. Det finns traditionella färger som användes innan plastfärgerna kom, såsom linoljefärger och silikatfärger. Vissa av dem kan upplevas som svårare eftersom de kräver en annan sorts teknik när man målar med dem. Men i och med en ökad miljömedvetenhet har också nya färgtyper utvecklats på senare år, berättar Cathrine Bülow.

En stor del av utvecklingen av så kallade naturfärger tog sin början i Tyskland, där den största färgleverantören är Auro, som varje år säljer färg för 55 miljoner euro. Auro kallar sin färg för grön kemi och menar att den till och med är komposterbar. Hos Auro finns även ekologiska varianter av spackel, elementfärg och naturhartslacksfärg.

– Auro har lyckats med att tillverka färger så lika plastfärger som möjligt i konsistensen och att måla med, berättar Cathrine Bülow.

En svensk motsvarighet till Auro, om än en betydlig mindre aktör, är Färgbygge som tillverkar ekologisk färg för inomhusbruk.

– Färgbygge gör naturliga färger med en konsistens så lik en vanlig plastfärg som möjligt. Den är användarvänlig och med ett litet antal ämnen i färgen. Ju färre ämnen man har desto mer riskfri blir en produkt, säger Cathrine Bülow.

Kommer det att komma fler sådana aktörer?

– Det finns egentligen ingen brist på ett alternativt utbud på färg, det finns många olika produkter och tillverkare. Problemet är att du inte hittar dem ute i handeln, utan du måste vända dig till små specifika färghandlare som är verkligt engagerade eller till byggnadsvårdsbutikerna, säger Cathrine Bülow.

Vad krävs för att fler återförsäljare ska ta in miljövänliga färger?

– Det behövs ett ökat konsumenttryck och det tror jag redan är på väg att ske i och med att det pratas allt mer om fenomen som plastbantning. Det finns en ökad medvetenhet idag och man börjar ifrågasätta plastfärger. Vi vill bort ifrån produkter som baseras på olja, vilket jag tror kommer att sätta ett allt starkare tryck på producenterna i framtiden, säger Cathrine

Bülow och fortsätter:

– Branschen och facket har en viktig roll i detta. Konserveringsmedel har blivit väldigt omdiskuterat nu eftersom vissa blir så sjuka att de inte kan fortsätta sitt yrke som målare. När du väl har utvecklat allergi kan du reagera på en rätt låg koncentration. Där kan facket göra sin stämma hörd och verka för bättre alternativ.

– Alternativen behöver bli lättillgängliga. I livsmedelsindustrin har ju utbudet av ekologisk ökat enormt. Där hittar du de ekologiska alternativen bredvid de besprutade. Där ligger vi efter när det gäller byggvaror, men det känns ändå som att det är på gång och att medvetenheten ökar, Cathrine Bülow.

Hur ska man välja i sortimentet med miljövänliga färger?

– Jag tycker att det är bra att ta in färger som är användarvänliga och lättmålade, att ha det som ett urvalskriterium, säger Cathrine Bülow.

I dag finns det många bra miljövänliga alternativ till plastfärgen. Gemensamt för dem är att de inte är petroleumbaserade eller innehåller skadliga tillsatser. De baseras istället på ämnen från växt- eller mineralriket, är diffusionsöppna och lösningsmedelsfria, vilket är bra både för miljön och människans hälsa. Ett bra val för framtiden, helt enkelt!

TEXT: ELIN LILJERO ERIKSSON FOTO: JOTUN