ARN:s beslut. Inget fel på ställbara sängar

En kund köpte två ställbara sängar för cirka 34 000 kronor. Cirka fyra månader efter köpet reklamerade kunden att sängbottnarna hade blivit som hängmattor. Säljaren gick köparen till mötes och bytte ut sängbottnarna, men efter drygt en månad klagade kunden på nytt att även de nya sängbottnarna blev som hängmattor. I anmälan till allmänna reklamationsnämnden uppgav kunden att sängbottnarna sviktade cirka 2 centimeter och att det blev en glipa på 8-10 centimeter mellan sängbottnarna när en person lade sig i sängen och att det blev som en hängmatta eller som en grop i båda sängbottnarna när man låg i sängarna. Enligt kunden fanns det inte något stöd eller hårdhet i sängen. Kunden krävde i allmänna reklamationsnämnden att få häva köpet eller att få nya sängbottnar som höll formen. Säljaren motsatte sig kraven och angav som skäl i huvudsak följande: I alla sängar så formas materialet med tiden efter kroppen som ger en liten fördjupning i materialet. När en säng levereras till en kund så är materialet helt oanvänt och man måste räkna med att materialet ger med sig med tiden. Man ska gärna vända på kassetten någon gång om året så att man får ett mera jämnt slitage. Det var helt naturligt att en förändring uppstår i polyetern som ligger ovanför de fjädrar som ska följa kroppen. Den ”formning” som uppstått i kundens säng var enligt säljaren inom det spann som leverantören ansåg som rimligt. Kunden svarade säljaren att de hade vänt på kassetten men att det inte hade gett någon effekt.

Allmänna reklamationsnämnden avslog anmälan.

Allmänna reklamationsnämnden tittade på fotografier av sängen och motiverade beslutet med att kunden som hade bevisbördan för felet, inte hade bevisat att det var fel på sängen enligt konsumentköplagens regler.

(ARN 2017-09620)