Färg, Möbler & Interiör

Här kan du läsa det senaste numret av tidningen Färg, möbler och interiör.

2018


Färg & Möbler nr 5, 2018


Färg & Möbler nr 4, 2018


Färg & Möbler nr 3, 2018


Färg & Möbler nr 2, 2018

Färg & Möbler nr 1, 2018

2017

Färg & Möbler nr 5, 2017

Färg & Möbler nr 4, 2017

Färg & Möbler nr 3, 2017

Färg & Möbler nr 2, 2017

Färg & Möbler nr 1, 2017

Redaktion

Ansvarig utgivare: 
Marie-Louise Sigemalm
Vd, FMI-branschen
marie-louise@fmibranschen.se

Redaktör: 
Elin Liljero Eriksson
elinliljero@me.com

Annonser: 
076-555 79 53

Prenumerationer:

Tidningen är kostnadsfri för medlemsföretag i FMI.
Personalprenumerationer 245 kr/år, + moms.
Övriga betalar 595 kr/år + moms.
Tidningen utkommer med 6 nummer per år.

Elisabeth Göllas
info@fmibranschen.se
08-640 66 37