Kontakt »    Press »   
Start
Aktuellt
Om oss
FMI Tidningen
Utbildningar
bli medlemmar
Mssor & Event
Annonser:
2 Maj 2017

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i mars

Försäljningsvolymen för detaljhandeln ökade med 1,9 procent i mars 2017 jämfört med motsvarande månad 2016. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,4 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 1,0 procent mellan mars 2016 och mars 2017. Dagligvaruhandeln minskade med 2,2 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,7 procent.
 
Den preliminära försäljningssiffran för detaljhandeln landade på cirka 60,6 miljarder kronor i mars, vilket motsvarar en ökning om 1,0 procent i löpande priser jämfört med samma period föregående år. En viktig förklaring till månadens svaga utfall är att jämförelsen sker mot påskmånaden mars 2016.
 
Sällanköpsvaruhandelns preliminära försäljningstillväxt steg med 3,7 procent i mars. För sällanköpsvaruhandeln missgynnar påsken försäljningen då flera sammanhängande röda dagar skapar intresse för andra aktiviteter än shopping, vilket gör fjolårets jämförelsetal svaga. Trots försprånget i mars hade flera delbranscher det tufft under månaden.
 
Detaljhandelns utropstecken, bygghandeln, har gått starkt under hela inledningen av 2017 och mars var inget undantag. Bygghandelns försäljning steg med hela 12,8 procent och färghandeln landade på 4,2 procent. Heminredningshandeln landade på 9,8 procent medan möbelhandeln landade på -3,5 procent. 
 
HUI bedömer att utsikterna för detaljhandelsåret 2017 är goda, mycket tack vare en stark befolkningstillväxt och en stadig trend med allt fler sysselsatta. Samtidigt uppvisar detaljhandeln en svagare tillväxttakt än tidigare år, vilket beror på att köpkraften är uppe på en mycket hög nivå. HUIs prognos för helåret 2017 ligger på 3 procent för den totala detaljhandeln. 
 
Hela rapporten har skickats ut till FMI:s medlemmar.
 
 
Källa: HUI Research